С използването на високоефективни газови котли вие ще спомогнете за опазването на околната среда, тъй като природният газ е най-екологичното гориво измежду фосилните горива, който при изгарянето си образува относително по-малко емисии CO2. В горивните процеси при изгарянето на твърди и течни горива (въглища, мазут и др.) се отделят голямо количество тежки метали, прах и други вредни вещества. Ето някои от предимствата в отоплението на газ:

  • това е най ефтиното гориво
  • приложимо във всички области на промишлеността и бита
  • относително стабилни международни цени
  • Дава възможност за пълна автоматизация, което води до значителни икономии и подобрява условията на труд
  • Разходите за отопление се снижават значително