РГС ООД предлага:

 

  • Слънчеви инсталации за производство на топла вода и отопление - битови и промишлени
  • Цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.
  • Разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.