Стартира проектът DESIREE Gas, който има за цел да насърчи битовата газификация у нас.

Предвижда се поне 10 000 домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ за присъединяване към газовата мрежа, покупка и монтиране на оборудване. Средствата се осигуряват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в рамките на фонд "Козлодуй". Проектът отговаря на изискването на ЕС всяка държава членка да разработва и прилага механизми за финансиране на енергийната ефективност.

От схемата за подкрепа могат да се възползват домакинства в райони, в които има газоразпределителна инфраструктура. Водещо условие е жилището да премине от "въглеродно интензивен" източник за отопление - като електроенергия, дърва, въглища, нафта, към по-ефективния и екологичен природен газ.

Размерът на грантовото финансиране може да достигне 1200 евро, като се определя на база 20% от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление до местното газоразпределително дружество. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. Самата процедура е максимално опростена и плащането на сумата ще се извършва директно от ЕБВР към газоразпределителното дружество, без никакви формалности за клиента. За целта вече е подписан меморандум между всички газоразпределителни предприятия в страната и банката. Предвижда се кандидатите за подпомагане сами да изберат доставчика на уредите и изпълнителя на инсталациите, като по този начин се гарантират най-изгодните условия.

С над 20 годишния си опит в изграждането на битови обекти, фирма „РГС“ е предпочитан партньор за хиляди семейства при газифицирането на техните домове. Нашите специалисти са готови да проектират и изпълнят най-подходящото и ефективно решение за газификацията на Вашия дом. Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.  За да се свържете с нас (вижте нашите контакти).

За повече информация относно проекта Desiree gas - http://desireegas.bg