Продукти OVENTROP

     
 

РГС Габрово работи с фирмата Oventrop, която е един от водещите в Европа производители на арматури, регулатори и системи за отоплителната техника. Продуктите обединяват много области  от сградното и жилищното строителство в една енергоспестяваща и екологична система.