Продукти VIESSMANN

Продукти AMAX GAS

Продукти ARCA Caldaie

 

 

 

   Компактни, ефективни, лесно управление с осветен LCD-Touch дисплей, висок комфорт на топла вода

 

 

 

Газови котли

С използването на високоефективни газови котли вие ще спомогнете за опазването на околната среда, тъй като природният газ е най-екологичното гориво измежду фосилните горива, който при изгарянето си образува относително по-малко емисии CO2. В горивните процеси при изгарянето на твърди и течни горива (въглища, мазут и др.) се отделят голямо количество тежки метали, прах и други вредни вещества. 

Газови кондензни котли

При кондензната техника се оползотворява не само топлината, получена при изгарянето на нафта и газ, но и допълнително топлината, която при конвенционалната техника остава неизползвана. Кондензните котли отнемат топлината, съдържаща се в отработените газове и я отдават към отоплителната система. За тази цел кондензните котли на Viessmann са оборудвани с топлообменници от неръждаема стомана Inox-Radial, които охлаждат отработените газове, преди те да бъдат отведени към комина, до толкова, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и така образувалата се допълнителна топлина се отдава на отоплителната система.

 

Газовите кондензни котли осигуряват най-доброто оползотворяване на енергията при същевременно икономичен разход на гориво. Повече от това няма как да спестите!